ตั้งเป็นหน้าแรก

ช่องทางการตรวจสอบอย่างเป็นทางการของ WikiFX

เพื่อป้องกันการหลอกลวงในชื่อของ WikiFX

คุณสามารถใช้หน้านี้เพื่อยืนยันว่าหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ USDT ของคุณเป็นช่องทางอย่างเป็นทางการของ WikiFX

ข้อมูลการติดต่อ บัญชีซื้อขาย USDT การตรวจสอบสัญญา

คุณสามารถป้อนวิธีตรวจสอบข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์บ้าน, อีเมล, WeChat, whatsapp, Line, skype, facebook, QQ, instagram, twitter, LinkedIn,Telegram, สามารถกรอกหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่ต้องใส่รหัสพื้นที่ เครื่องมือการแชทสนับสนุนแค่ชื่อบัญชี(ไม่ใช่ชื่อเล่น) การตรวจสอบ โปรดตรวจทานการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็กและความยาวหรือสั้น ฯลฯ

คุณสามารถป้อนหมายเลขบัตรธนาคาร สกุลเงินดิจิทัล e-wallet หมายเลขบัญชีอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อการตรวจสอบ โปรดตรวจสอบการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กสัญลักษณ์ตัวเลข ฯลฯ

โปรดกรอก USDT เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โปรดตรวจสอบการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ สัญลักษณ์ตัวเลข ฯลฯ

กรุณากรอกข้อมูลการสอบถาม
×
ไม่ใช่ช่องทางการของ WikiFX
111”ที่คุณตรวจสอบไม่ใช่ช่องทางการของ WikiFX โปรดระวังความปลอดภัยทรัพย์สินของคุณและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ
คุณสามารถตรวจสอบอีกครั้งหลังจากตรวจสอบเนื้อหาแล้ว
คุณสามารถกรอกวิธีต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบ: ที่อยู่ USDT, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์บ้าน, อีเมล, WeChat, Whatsapp, Line, Skype, Facebook, QQ, Instagram, Twitter, LinkedIn, หมายเลขโทรศัพท์มือถือสามารถกรอกหมายเลขโดยตรงไม่จำเป็นต้องใส่รหัสพื้นที่ เครื่องมือแชทรองรับเฉพาะการค้นหาบัญชี (ไม่ใช่ชื่อเล่น) และโปรดตรวจสอบความถูกต้องหรือความสั้นยาว ฯลฯ
×
ช่องทางการของ WikiFX

111”ที่คุณตรวจสอบไม่ใช่ช่องทางการของ WikiFXโปรดระวังความปลอดภัยทรัพย์สินของคุณและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

อกจากช่องทางนี้แล้วนั้นไม่สามารถเชื่อถือได้ โปรดระวังความปลอดภัยทรัพย์สินของคุณ