Cài đặt thành trang chủ

Kênh xác minh WikiFX chính thức

Để ngăn chặn các đối tượng sử dụng danh nghĩa của WikiFX phục vụ cho mục đích lừa đảo, bạn có thể thông qua trang này để xác minh

Bạn có thể sử dụng trang này để xác nhận số điện thoại, email, địa chỉ USDT chính thức của WikiFX

Phương thức liên hệ Tài khoản giao dịch USDT Chứng thực hợp đồng

Bạn có thể tìm kiếm bằng các phương thức sau: số điện thoại di động, số điện thoại cố định, email, ID Wechat, whatsapp, line, skype, facebook, QQ, instagram, twitter, LinkedIn,Telegram, điền trực tiếp số điện thoại, không cần thêm mã vùng; các công cụ trò chuyện trực tuyến chỉ hỗ trợ truy vấn tài khoản (không phải tên người dùng); vui lòng chú ý chính tả, viết hoa viết thường.

Quý khách có thể nhập số thẻ ngân hàng, tiền điện tử, ví điện tử, số tài khoản trung tâm thương mại điện tử để tìm kiếm và xác minh, vui lòng chú ý lỗi chính tả và các ký tự đặc biệt.

Vui lòng nhập USDR để tra cứu xác nhận, chú ý các ký tự viết thường, viết hoa, số, ký tự đặc biệt, v.v.

Nhập thông tin tìm kiếm
×
Không phải là kênh chính thức tại WikiFX
Số điện thoại "555665" bạn đang tìm kiếm không phảiHãy chú ýđến vấn đề an toàn tài sản và thông tin cá nhân
Bạn có thể kiểm tra lại thông tin tìm kiếm và thao tác lại
Bạn có thể thông qua các phương thức sau để xác nhận: địa chỉ USDT, số điện thoại di động, điện thoại cố định, email, WeChat, whatsapp, line, skype, facebook, QQ, instagran, twitter, LinkedIn, số điện thoại điền trực tiếp số, không cần thêm mã vùng; Công cụ trò chuyện chỉ hỗ trợ truy vấn tài khoản (không sử dụng nickname); vui lòng kiểm tra chính tả, ký tự viết thường, viết hoa, độ dài ngắn, v.v.
×
Kênh chính thức tại WikiFX

Địa chỉ email "AD@(ShowName).com" là email chính thức tại WikiFX Ngoại trừ kênh này, các kênh khác đều không đáng tin cậy, hãy chú ý đến vấn đề an toàn tài sản